Advokátní kancelář
JUDr. Lukáše Eichingera, MBA

Vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář také provádí vymáhání a správu pohledávek, kdy v současné době spravujeme a vymáháme pohledávky v řádech několika tisíců kusů (případů). Za tímto účelem má kancelář navázanou trvalou a nadstandardní spolupráci s několika předními exekutorskými úřady, poradenskými společnostmi, jakož i s notáři a dalšími odborníky v dotčených oblastech.

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů