Advokátní kancelář
JUDr. Lukáše Eichingera, MBA

Úpadkové právo

Kancelář také poskytuje právní služby v oblasti insolvenčního řízení, ve kterých zastupuje konkurzní, resp. insolvenční správce, věřitele a dlužníky při jednáních a ve sporech vycházejících z úpadkového práva.

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů