Advokátní kancelář
JUDr. Lukáše Eichingera, MBA

Trestní právo

Naše advokátní kancelář Vás zastoupí v trestním řízení, a to ať jako obviněného či obžalovaného, tak i pokud Vy sám jste poškozený či pouze zúčastněná osoba. Je velmi důležité klást důraz na volbu obhájce při procesu trestního řízení, aby došlo k plné ochraně a realizaci Vašich práv. Z toho důvodu klademe v naší advokátní kanceláři velký důraz na individuální přístup, který je odrazem naší vysoké úspěšnosti při procesech trestního řízení.

Naše klienty v trestně právní oblasti zastupujeme zejména v oblasti trestných činů majetkových, hospodářských a pořádku ve věcech veřejných.

Poskytované právní služby:

  • právní konzultace, posouzení a podání trestního oznámení
  • kompletní vedení obhajoby a zastupování před soudem i orgány činnými v trestním řízení
  • sepsání mimořádných opravných prostředků
  • zastupování poškozeného při náhradě škody v trestním řízení
  • zastupování v řízení o přestupcích

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů