Advokátní kancelář
Mgr. Lukáš Eichinger, MBA

Reference

Kancelář poskytuje právní služby vysoké úrovně domácí i zahraniční klientele. Mezi naše klienty patřily a patří mnohé významné české i zahraniční obchodní korporace s nadnárodní působností, dvě veřejné zdravotní pojišťovny, několik významných investičních společností, významné státní podniky, veřejnoprávní korporace, sportovní svazy, sportovní kluby, jakož i developerské společnosti, ministerstva, města apod.

Právníci naší kanceláře se podíleli či podílejí např. na řešení kauz spojených s privatizací Mostecké uhelné společnosti, a.s., na soudních sporech z kauzy tzv. vytunelování TREND - všeobecného investičního fondu a.s., sporů týkajících se vlastnictví nové budovy Národního divadla v Praze, sporů plynoucích z tzv. vytunelování C. S. Fondů, při obhajobě obviněných v kauze ROP - severovýchod, při realizaci nákupu fotbalového stadionu BOHEMIANS PRAHA 1905 hl. m. Prahou apod.

Lukáš Eichinger se jako rozhodce nebo předseda senátu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky či jako rozhodce ad hoc, nebo jako právní zástupce stran, podílel na desítkách arbitráží, při kterých bylo v souhrnu rozhodováno o plnění v řádech miliard korun českých.

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů