Advokátní kancelář
JUDr. Lukáše Eichingera, MBA

Právní služby

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • právo obchodních společností
 • trestní právo
 • arbitrážní řízení
 • pracovní právo
 • úpadkové (insolvenční) právo
 • rodinné právo, včetně manželského majetkového práva
 • veřejné zakázky a veřejná podpora
 • fúze, akvizice, přeměny a restrukturalizace podniků a obchodních společností
 • právo v oblasti médií
 • reklamní a marketingová práva
 • duševní vlastnictví a nekalá soutěž
 • nemovitosti a stavebnictví

Další poskytované služby:

 • hromadné vymáhání a správa pohledávek
 • poradenství v oblasti reklamy, marketingu a PR
 • sponzoring a zprostředkovatelská činnost

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů