Advokátní kancelář
JUDr. Lukáše Eichingera, MBA

Pracovní právo

Poskytujeme poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele především v těchto oblastech:

 

 

  • pracovněprávní audit a úprava pracovních smluv včetně sepsání
  • vznik, změna nebo rozvázání pracovního poměru
  • pracovněprávní řády a vnitřní předpisy
  • náhrada škody způsobená v pracovněprávním vztahu
  • spory se zaměstnanci nebo zaměstnavateli
  • komplexní oblast odměňování a finančních nároků zaměstnance
  • restruktualizace společností v oblasti pracovněprávních vztahů

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů