Advokátní kancelář
Mgr. Lukáš Eichinger, MBA

Občanské právo a právo obchodních korporací

Poskytuje právní služby v kompletním rozsahu agendy občanského práva, které od roku 2014 zahrnuje prakticky komlexní úpravu soukromoprávních vztahů, včetně např. práva rodinného, správy majetku apod. Součástí je samozřejmě také příprava, realizace a připomínkování všech typů smluv obchodněprávní a občanskoprávní povahy, včetně tzv. smluv nepojmenovaných, a vypracovávání právních rozborů takovýchto smluv. Své klienty také běžně zastupujeme při osobních vyjednáváních o narovnání právních vztahů, nahrazování právních vztahů apod.

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů