Advokátní kancelář
JUDr. Lukáše Eichingera, MBA

Občanské právo a právo obchodních korporací

Předmětem poskytování právních služeb naší kanceláře je kromě obecného rozsahu daného hmotněprávní úpravou občanského práva, které nově zahrnuje prakticky komlexní úpravu soukromoprávních vztahů, včetně např. práva rodinného, správy majetku apod., samozřejmě také příprava, realizace a připomínkování všech typů smluv obchodněprávní a občanskoprávní povahy, včetně tzv. smluv nepojmenovaných, a vypracovávání právních rozborů takovýchto smluv. Své klienty také běžně zastupujeme při osobních vyjednáváních o narovnání právních vztahů, nahrazování právních vztahů apod.

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů