Advokátní kancelář
JUDr. Lukáše Eichingera, MBA

O KANCELÁŘI

Naše advokátní kancelář trvale usiluje o vysokou profesionální úroveň, kvalitu a nejvyšší standard poskytovaných služeb. Spojuje v sobě pružnost rozvíjející se české kanceláře se širokou základnou kontaktů, stejně tak jako vynikající znalostí práva.

V advokátní praxi se kancelář intenzivně zaměřuje především na problematiku obchodního a občanského práva, konkrétně pak zejména na problematiku závazkového práva, obchodního práva korporací a na právo konkursní, resp. insolvenční.

V souvislosti s právní specializací kanceláře je třeba podtrhnout, že všichni členové jsou vybaveni potřebnými znalostmi procesního práva a schopností jeho aplikace před soudy a arbitrážními orgány. Dále mají bohaté zkušenosti s aplikací hmotného práva při vypracování právních stanovisek, právních rozborů, pořádání odborných výkladů apod.

 

JUDr. Lukáš Eichinger je hlavní leadrem advokátní kanceláře.

  • zapsán na seznamu rozhodců stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
  • působil a působí v několika úspěšných obchodních korporacích ve funkci člena statutárního orgánu, resp. jako člen dozorčí rady akciové společnosti, a to například ve společnosti BOHEMIANS REAL a.s., vlastníka fotbalového stadionu Bohemians Praha 1905, PONTENZA LIMITED a.s., SUNCORE ENERGY a.s. a dalších 
  • angažoval se při přednáškové činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti obchodního práva
  • je autorem řady právních rozborů a stanovisek, které se staly podkladem pro důležitá rozhodnutí statutárních orgánů významných veřejných institucí, jakož i soukromoprávních korporací
  • dlouhodobě vedl rubriku právního poradenství pro časopisy For Golf, For Golf Woman, Look Magazine, právní rubriku pro časopis UNIQUE Concept a příležitostně publikoval články k právní problematice či se vyjadřoval v významným právním kauzám i v jiných médiích, jako např. v časopisu EURO, deníku MF Dnes, v časopisu Týden, v Občanském judu Televize NOVA apod.

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů