Advokátní kancelář
JUDr. Lukáše Eichingera, MBA

Náš tým

Každý z členů naší kanceláře klade nezměrný důraz na zachování morálních pravidel a zásad, na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory. Zachování důvěrnosti získaných informací, ochrana zájmů každého klienta a eliminace možných rizik, které by mohly tyto priority jakkoli ohrozit, je samozřejmostí.

Členové týmu sídla kanceláře:

JUDr. Lukáš Eichinger MBA

 • Advokát, partner

Mgr. Jakub Kántor

 • Advokát

Mgr. Barbora Martínková

 • Spolupracující advokát

JUDr. Ing. Kamila Rarogová

 • Právník a konzultant v oblasti ekonomie

 • Bc. Jasnine Tosi

  Administrativní servis

  Pobočka na adrese Kaprova 11, Praha 1 - Staré Město:

  • administrativní pracovníci a pracovníci podpůrného týmu

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů