Advokátní kancelář
Mgr. Lukáše Eichingera, MBA

Náš tým

Každý z členů naší kanceláře klade nezměrný důraz na zachování morálních pravidel a zásad, na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory. Zachování důvěrnosti získaných informací, ochrana zájmů každého klienta a eliminace možných rizik, které by mohly tyto priority jakkoli ohrozit, je samozřejmostí.

Členové týmu sídla kanceláře:

Mgr. Lukáš Eichinger, MBA

  • Partner

Mgr. Jakub Kántor

  • Advokát

Mgr. Barbora Martínková

  • Spolupracující advokát

JUDr. Ing. Kamila Rarogová

  • Právník a konzultant v oblasti ekonomie

Tereza Zajícová

Administrativní servis

Pobočka na adrese Kaprova 11, Praha 1 - Staré Město:

  • administrativní pracovníci a pracovníci podpůrného týmu

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů