Advokátní kancelář
JUDr. Lukáše Eichingera, MBA

Arbitrážní řízení

Zastupujeme klienty jako účastníky rozhodčích řízení - arbitráži, když na tomto místě je třeba podtrhnout, že právníci naší kanceláře disponují nějen dokonalou znalostí procesních předpisů obecného práva, ale rovněž dokonalou znalostí Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, relevantní judikatury, jakož i dalších pravidel a zvyklostí v rozhodčích řízeních.

Lukáš Eichinger se jako rozhodce nebo předseda senátu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky či jako rozhodce ad hoc, nebo jako právní zástupce stran, podílel se na desítkách arbitráží, při kterých bylo v souhrnu rozhodováno o plnění v řádech miliard korun českých.

Individuální přístup

Dokonalá znalost práva

Velké množství vyhraných případů